Mineralnye Vody (MRV)-Tel Aviv (TLV) – flight U6-897
21/11/2019 החל מ: 20€
הזמן
פריחת הדובדבן בקווקז
09/12/2019 החל מ: 50€
הזמן
תל אביב
12/06/2019 החל מ: 88.96€
הזמן
רחובות
18/06/2019 החל מ: 150€
הזמן
Creativity and Innovation

מבצעים חמים

נכון לכרגע, משימתינו הראשית היא לפתוח נתיב תעופה בין מינראלנייה וודי לתל אביב. על מנת לממש אותה יישמנו מספר פעולות

המשך

Creativity and Innovation

SSL אבטחת נתונים

נכון לכרגע, משימתינו הראשית היא לפתוח נתיב תעופה בין מינראלנייה וודי לתל אביב. על מנת לממש אותה יישמנו מספר פעולות

המשך

Creativity and Innovation

מוקד תמיכה טלפוני

נכון לכרגע, משימתינו הראשית היא לפתוח נתיב תעופה בין מינראלנייה וודי לתל אביב. על מנת לממש אותה יישמנו מספר פעולות

המשך


טיסות סדירות

רת R.Way פועלת ברוסיה מאז שנת 2015. רוני מרדכי – ההוגה הרוחני של החברה, כמו גם מנהלה מאז היווסדה – הינו ישראלי בעל שורשים רוסיים. עקב כך, העסק שם לו מטרה להדגיש את יחסי הידידות בין ישראל ורוסיה, המהווים יסוד עקרוני בהשקפת עולמינו. החברה מורכבת משלושה רבדים ופועלת למען פיתוחם: – תיירות – קוסמטולוגיה (תכשירי טיפוח, ביניהם גם תכשירים רפואיים) – רפואה משרדינו ממוקם בפיאטיגורסק – ב

Creativity and Innovation

טיסות מאורגנות

שנת 2015. רוני מרדכי – ההוגה הרוחני של החברה, כמו גם מנהלה מאז היווסדה – הינו ישראלי בעל שורשים רוסיים. עקב כך, העסק שם לו מטרה להדגיש את יחסי הידידות בין ישראל ורוסיה, המהווים יסוד עקרוני בהשקפת עולמינו. החברה מורכבת משלושה רבדים ופועלת למען פיתוחם: – תיירות – קוסמטולוגיה (תכשירי טיפוח, ביניהם גם תכשירים רפואיים) – רפואה משרדינו ממוקם בפיאטיגורסק – ב

Creativity and Innovation

טיסה לגיאורגיה

$265

טיסה כולכםךעכעי עגעי געילפרטים נוספים ליחצו ד ג א

טיסה לארצות הברית

$4345

טיסה כולכםךעכעי עגעי געילפרטים נוספים ליחצו ד ג א

טיסה לייוןןן

$34345

טיסה כולכםךעכעי עגעי געילפרטים נוספים ליחצו ד ג א